Ku soo dhawoow qolka Minnesota Community Assembly.


Fadlan halkaan kasoo buuxi sida aad nagala soo qeyb gashid shirar aad u fara badhan oo kala dhuwan. Waxaan qolka kusoo dhaabici doonaa afaf kala dhuwan. Waqtigaan af ingiriis ku aqriso. Telefonkaan nagala soo xariir (651) 523-2180

Contact the Minnesota Community Assembly


For more information or to register by phone, contact us at:

(651) 523-2858